10/10/16

A utilidade do inútil (por Sara García)

Según Nuccio Ordine, o noso modo de vida depende da importancia que lle deamos ao inútil. Toda a atención recae no útil, que ao fin e ao cabo preocúpanos porque de el depende a cantidade de diñeiro que nun futuro gañaremos cada mes. Ese será o noso único interese se só nos fixamos no útil.
Pero a nosa vida será totalmente diferente, moito máis complexa, se algún día nos lembramos daquelas sensacións que sentíamos cando eramos cativos, esa curiosidade que nacía en nós cada día coas cousas máis cotiás. A curiosidade é a clave de vivir coma un autómata ou coma un artista. O artista non se preocupa polos cálculos, preocúpase polo inútil da vida, aínda que sabe que eses versos que é crea non son necesarios no mundo no que vive, ou pode que si.
Coma di o autor, as cousas inútiles, a arte, a música, a poesía... son coma as funcións vitais do ser humano porque, se se elimina esa parte de nós, cal é a diferenza entre o home e o animal? Isto mesmo ocorre na educación, que sería do home se nos anos dos seus estudos se eliminasen as letras? Se só se puidera estudar un itinerario xenérico que nos fixese a todos científicos e enxeñeiros? Seríamos coma di o texto “autómatas”, seres humanos que non terían ningunha canle pola que expresar os seus sentimentos, porque iso é para o que naceron as artes, expresar e describir as accións do día a día, a vida. As partículas, átomos, núcleos e demais moléculas utilizadas nas ciencias, nas letras pasan a chamarse sentimentos, recordos, momentos que forman a vida.
Por isto, un científico necesita a un artista, por exemplo, para concentrarse no seu laboratorio, cabe a posibilidade de que poña música para relaxarse. Isto ocorre tamén a viceversa, existen libros e libros escritos sobra a ciencia, e que aínda así, son escritos dende un punto de vista literario.
Concluíndo, penso que o máis inútil das artes e das letras é non darlle o prestixio que estas se merecen, nin a súa importancia na nosa sociedade. Son útiles para cada ser humano, son necesarias para determinar que é o home e por que somos diferentes do resto de especies que hai ao noso redor.

Ningún comentario:

Publicar un comentario